เฉลยเขียนตามคำบอก 3

 1. คณนา

 2. เคหสถาน

 3. ฆราวาส

 4. ฉันมิตร

 5. ซากศพ

 6. เฌอ

 7. ดารดาษ

 8. ดาวดึงส์

 9. ดอกจัน

 10. ดุลพินิจ

 11. ตลบตะแลง

 12. ตะลุมบอน

 13. ถมึงทึง

 14. แทรกซ้อน

 15. ทุกรกิริยา

 16. นวยนาด

 17. โนมพรรณ

 18. บัญญัติไตรยางศ์

 19. ประกายพรึก

 20. ประจันหน้า

 21. ผลลัพธ์

 22. ผอบ

 23. ผูกพัน

 24. เผอเรอ

 25. เผยิบผยาบ

 26. ผุดลุกผุดนั่ง

 27. พุดตาน

 28. โพยม

 29. มนเทียรบาล

 30. ม่าย

 31. รำมะนาด

 32. รุบรู่

 33. ระเบ็งเซ็งแซ่

 34. ราพณาสูร

 35. เลิ่กลั่ก

 36. วัณโรค

 37. สังเกต

 38. สาทิสลักษณ์

 39. สุพรรณบัฏ

 40. เสนาสนะ

 41. เหม็นสาบ

 42. หยากไย่

 43. อัชฌาสัย

 44. อัปเปหิ

 45. อันตรธาน

 46. อมพะนำ

 47. เอกเขนก

 48. อานิสงส์

 49. ไอศกรีม

 50. อนาถ