ผลงานนักเรียนชั้น ม.4/14

งานกลุ่ม

  1. แฟนพันธุ์แท้ มนตรี ศรียงค์

  2. แฟนพันธุ์แท้ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  3. แฟนพันธุ์แท้.....

  4. แฟนพันธุ์แท้.....

  5. แฟนพันธุ์แท้.....

  6. แฟนพันธุ์แท้.....

  7. แฟนพันธุ์แท้.....

  8. แฟนพันธุ์แท้.....