ผลงานนักเรียนชั้น ม.4/11

งานกลุ่ม

 1. แฟนพันธุ์แท้เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  1. แฟนพันธุ์แท้ มนตรี ศรียงค์

  2. แฟนพันธุ์แท้ ...........

   1. แฟนพันธุ์แท้ ...........

 2. แฟนพันธุ์แท้ ...........

 3. แฟนพันธุ์แท้ ...........

 4. แฟนพันธุ์แท้ ...........

 5. แฟนพันธุ์แท้ ...........