บทกวีสิริโสภณ

ศิษย์ทั้งหลายน้อมไหว้ครู

๏ ศิษย์ประณมก้มเกศี ขอประณตน้อมสักการ์

ยอกรก้มวันทา อภิวันท์มั่นหทัย

๏ กราบครูที่มือครู ผู้หาญหัดดัดนิสัย

ดูแลแต่เยาว์วัย ให้รู้เรียนเขียน ก กา

๏ กราบครูแทบเท้าครู สอนให้สู้ด้วยสองขา

พิชิตอวิชชา ด้วยสองแข้งคำแหงหาญ

๏ กราบครูที่ใจครู สอนให้รู้สู่ชำนาญ

เข้มคมอุดมการณ์ สานศรัทธาบูชาชู

๏ ดวงมานคือดอกไม้ ศิษย์น้อมไหว้โปรดรับรู้

เหล่าข้าบูชาครู ผู้ประสิทธ์วิทยา