ติดต่อครูโสภณ

E-mail ใน Hotmail sopon.c1@hotmail.com

ใน G-mail sopon.c1@gmail.com

โทรศัพท์ บ้าน 074 -553197

มือถือ 083 -1868781