ผลงานนักเรียนชั้น ม.4/10

งานกลุ่ม
  1. แฟนพันธุ์แท้ มนตรี  ศรียงค์
  2. แฟนพันธุ์แท้ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
  3. แฟนพันธุ์แท้ สถาพร  ศรีสัจจัง
  4. แฟนพันธุ์แท้ ....

 

Comments