บทกวีสิริโสภณ

                                ศิษย์ทั้งหลายน้อมไหว้ครู

 ๏ ศิษย์ประณมก้มเกศี    ขอประณตน้อมสักการ์

ยอกรก้มวันทา                         อภิวันท์มั่นหทัย

           ๏ กราบครูที่มือครู          ผู้หาญหัดดัดนิสัย

ดูแลแต่เยาว์วัย                        ให้รู้เรียนเขียน ก กา

           ๏ กราบครูแทบเท้าครู    สอนให้สู้ด้วยสองขา

พิชิตอวิชชา                             ด้วยสองแข้งคำแหงหาญ

           ๏ กราบครูที่ใจครู           สอนให้รู้สู่ชำนาญ

เข้มคมอุดมการณ์                     สานศรัทธาบูชาชู

           ๏ ดวงมานคือดอกไม้     ศิษย์น้อมไหว้โปรดรับรู้

เหล่าข้าบูชาครู                         ผู้ประสิทธ์วิทยา
 
Comments