เฉลย เขียนตามคำบอก 1

        1.             คณนา

        2.             เคหสถาน

        3.             ฆราวาส

        4.             ฉันมิตร

        5.             ซากศพ

        6.             เฌอ

        7.             ดารดาษ

        8.             ดาวดึงส์

        9.             ดอกจัน

       10.            ดุลพินิจ

       11.             ตลบแตลง

       12.            ตะลุมบอ

       13.            ถมึงทึง

       14.            แทรกซ้อน

       15.            ทุกรกิริยา

       16.           นวยนาด

       17.            โนมพรรณ

       18.            บัญญัติไตรยางศ์

       19.            ประกายพรึก

       20.           ประจันหน้า

       21.             ผลลัพธ์

       22.            ผอบ

       23.            ผูกพัน

       24.            เผอเรอ

       25.             เผยิบผยาบ

          26.                        ผุดลุกผุดนั่ง

         27.                        พุดตาน

        28.                        โพยม

        29.                        มนเทียรบาล

        30.                        มิคสัญญี

        31.                        รำมะนาด

        32.                        รุบรู่

        33.                        ระเบ็งเซ็งแซ่

        34.                        ราพณาสูร

        35.                        เลิ่กลั่ก

        36.                        วัณโรค

        37.                        สังเกต

        38.                        สาทิสลักษณ์

        39.                        สุพรรณบั 

        40.                        เสนาสนะ

        41.                        เหม็นสาบ

        42.                        หยากไย่

        43.                        อัชฌาสัย

        44.                        อัปเปหิ

        45.                        อันตรธาน

        46.                        อมพะนำ

        47.                        อานิสงส์

        48.                        ไอศกรีม

        49.                        เอกเขนก

        50.                        อนาถ

Comments