การพิมพ์ส่วนประกอบของรายงาน

1.  การพิมพ์องค์ประกอบของรายงาน   คลิกที่ชื่อ
        1.1 เปลี่ยนขนาดอักษรตามเอกสารนี้  หรือ เลือกขนาด 16 พอยด์ ตามข้อตกลงเดิมก็ได้
        1.2 ใช้โลโก้หาดใหญ่วิทยาลัยเท่านั้น

Ċ
โสภณ ฉิมพลีศิริ,
14 ก.พ. 2557 18:53
Comments